Home :) CHS Merlin and Kate, SK

Kde bolo tam bolo, veľa šťastia z toho bolo a z lásky chovateľstvo vzišlo,

na čele s "takou normálnou rodinkou". Žijem v byte spolu s maminou a našou mačacou päticou (hodnej Excalibra) Merlinkom, Francess, Roxankou, Bradom a Evelyn.

Predtým, ako som sa dostala do tohto chovateľského mačacieho sveta, mali sme doma úžasnú britskú mačičku Nefinku, ktorá bola bez papierov a ktorá dôsledkom svojho zdravotného stavu sa nedožila ani piatich rokov. Viac o Nefinkinom príbehu a prečo si kúpiť mačiatko s PP nájdete v sekcii Nefinkin príbeh, s/bez PP. Keď Nefinka zomrela, nevedeli sme si s maminou predstaviť život bez šťastia, ktoré nám dávajú zvieratká, preto sme sa rozhodli, že si zaobstaráme novú mačičku. A tak som zapla internet a už som si pozerala inzeráty...... po dlhšom hľadaní ma zrazu okúzlil nádherný britský modrý kocúrik, ktorý sa na fotke až usmieval a ja som vedela, že to je on, môjho srdca šampión :). Kontaktovala som pani chovateľku Andrejku a ani neviem ako, ale o pár dní bol Merlinko u nás doma. Doma ho prívítala mamina, pretože ja som bola v práci. Nikdy nezabudnem, aká som bola šťastná, keď som prišla domov a uvidela som prvý krát Merlinka. Spinkal mi pri notebooku, prvé čo som si všimla bol neskutočne huňatý chvostík, pohladkala som ho a privítala u nás doma. Srdce mi bilo o sto šesť a v tom momente sa Merlinko zobudil a pozrel sa na mňa tými veľkými dobručkými oranžovými očami. Dnes, keď tak nad tým rozmýšľam musím konštatovať, že tie anjelské oči vie veľmi dobre využívať, keď niečo vyvedie. A tak sa z nás stali najlepší priatelia a ja som okrem Merlinka získala aj jednu z najlepších priateľok Andrejku Adame, vďaka ktorej dnes žijem v tomto čarovnom mačacom svete. Merlinko rástol, besnel, mohutnel, a ako naberal na váhe, naberal aj výmyslov v hlave. Je to naozaj nielen veľký tulkoš, ale aj čertík. Postupne som spoznala celú Andrejkinu rodinku a tento kolotoč okolo mačičiek a tak jedného dňa u mňa vzišla myšlienka, že aj ja chcem byť taká vynikajúca chovateľka a možno aj prostredníctvom Nefinky pomôcť ľuďom pri výbere ich chlptého šťastíčka. Na výstave v Žiline sa mi veľmi zapáčila farba britskej mačičky - strieborná tieňovaná a u Andrejky som sa zaľúbila do farby lilavá. A tak minulý rok k Merlinkovi pribudli dve lásky Francess a Roxanka. Pri druhom vrhu som sa zamilovala do Braduška, tak zostal domka. Minulý rok som si splnila sen a v decembri ku nám prišla Evelyn z Lotyšska. Je úplne fantastická a dokonalá nevesta pre Brada. Tento rok sme urobili ťažké rozhodnutie a z Roxanky je už kastrátka. Takže CHS Merlin and Kate, SK sa už venuje iba shaded farbám. Poviem Vám, že toľko radosti s nimi každý deň zažívame, že to je niekedy až na neuverenie. Napríklad Merlin s Frany sú taká akčná dvojka. Čo vymyslí Merlin, Frany musí zopakovať. Merlinko je veľmi šikovný, dokáže otvoriť mraziak, pustiť mikrovlnku, otvoriť si dvere a spolu s Francess dokážu regulovať teplotu na radiátore. Roxanka je skôr taký ťažký flegmoš, ale keď ich nad ránom zobudia vtáčiky, zrazu im prepne, ja otvorím v posteli oči a už vidím len lietajúce mačky (to, aby som si poriadila helmu na hlavu). No a Braduško je skôr maznoš na druhú. Evelynka má podobné vlastnosti ako Brad. Má skvelú povahu, veľa rozpráva, lieta, stále sa hrá...  O naše mačičky sa staráme zodpovedne a dávame im všetku našu lásku, za ktorú sa nám vedia nádherné odvďačiť. Ako môžete vidieť, sme taká normálna rodinka.

Mojej maminke ďakujem zato, že mi dovolila domov priniesť Nefinku a po nej Merlinka, Francess, Roxanku, Evelynku, že som si mohla nechať Braduška a najmä za jej lásku, starostlivosť a trpezlivosť, ktorú pri nás má.

A najväčšie ďakujem patrí môjmu starkému, ktorý mi ukázal neskutočnú lásku k zvieratám, naučil ma poctivo sa starať o zvieratká a zasvätil ma do chovateľkého sveta (aj keď to boli holúbky). Bol úžasný chovateľ a posudzovateľ a ja vynaložím všetku svoju energiu a lásku na to, aby bola zo mňa taká dobrá chovateľka, ako bol môj starký. Aj keď sa už nedožil nášho šťastia v podobe prvých mačiatok, ja viem a verím, že sa z nebíčka na nás pozerá a pomáha mi.

ABOUT US

I live in a flat together with my Mom and our cat power (compared to the power of Excalibur) Merlin, Francess, Roxanne, Brad and Evelyn.

Before I got into this breeding world of cats, we had a wonderful British cat called Nefinka without any papers or licence and due to her health she died even before she was five years old. When she died, we could not imagine life without all that luck and pleasure, that animals serves us, that is why we have decided to have another cat. So I sat down in front of computer and browsed the online advertisements. After a longer time of searching I was charmed by beautiful British blue cat, already smiling at me from the photo and I knew that is him, the one I want-the hero of my heart. I called the breeder Andrejka and within few days, Merlinko stayed with us at home. My mom welcomed him, because I was at work. I will never forget how happy I was when I got home and saw him the first time. He was sleeping by the laptop, and the first thing I could notice was his bushy tail. I touched him and welcomed him at home. My heart was beating out of my chest as he woke up and looked at me with his big kind orange eyes. Today, as I am thinking back, I must admit that he can misuse that look very well when he´s done something bad. That is how we became best friends and since then I have got another best friend Andrejka Adame, who showed me this magnificant world of breeding. As Merlinko grew up, he became stronger but a little crazy as well. Step by step I got to know Andrejka´s family and the breeding world of cats as well, no wonder that it brought me to an idea of becoming an amazing breeder and to help people to choose the right cat, too. As I visited the exhibition of cats in Žilina I fell in love with the colour grey shaded and then I saw the colour purple at Andrejkas´. And together with Merlinko, there came other two other loves of mine Francess and Roxanne. By the second birth I fell in love with Brad, so he stayed with me at home. I have fulfilled my dream last year, and in december Evelyn came home o us from Latvia. he is sooooo fantastic and perfect bride for our Brad. This year we did very difficult decision and Roxanne is a neuter. I am a breeder of colour: ritish black silver shaded. I tell you, that it is almost unbelievable how much joy we have with them every day. For example Merlin and Frany are so active together, what Merlin does, Franny must repeat. Merlin is very clever, he is able to open the fridge, to switch on the microwave, open the door and together with Francess they can regulate the radiator temperature. Roxanne has a really stoic temper, but when the singing of birds wakes them up  early in the morning, I just open the eyes watching the „flying cats“ (probably I should get the head helmet). On the other hand Brad likes to cuddle. We take care of them responsibly and give them all our loving, which they can give us back in return. Evelyn has a similar properties as Brad. She has great nature, she talks a lot, he is flying and nonstop playing girl. As you can see we are normal family. I would like to thank my Mom, for allowing me to bring home Nefinka and then Merlin, Francess, Roxanne, Evelyn and Brad but especially for her love, care and patience she has with us.  And the biggest thank goes to my Grand Dad, who showed me animal love, taught me to take care of them, and brought me into the breeding world (for him it was the pigeons he loved). He was amaying breeder and I will invest all of my energy and love to become as good as my Grand Dad was. Althought he could not witness our luck with cats now, I know that he can still watch us from heaven and helps.